Du har ingen produkter i handlekurven.

Frakt og mottak
Hardstuff kan besørge frakt til ønsket leveringssted i hele landet. Vi bruker eksterne transportører og er ikke ansvarlig for eventuelle forsinkelser under transport. Vi vil informere etter beste evne angående eventuelle forsinkelser, men presiserer at alle oppgitte leveringstider er veiledende og kan avvike. Varer leveres fortrinnsvis på pall. Dersom det er hindringer i veien (bom, smal vei, bratt vei, undergang etc.) leveres varer så nær destinasjonen det er praktisk mulig.

OBS! Varene bæres ikke inn i hus eller opp trapper/etasjer, men settes på bakkenivå, så nært transportøren kommer. Dersom det er ønskelig med bæring må dette bestilles separat og priser vil avhenge av mengde og avstand fra bil. Eventuell kranbil må bestilles og prises separat. Ved mottak av varer må mottager selv sørge for nødvendig utstyr eller mannskap for lossing. Det er som regel kun én mann på bilen og mange av våre produkter er store/tunge.

Henting fra lager
Lageret er normalt åpent 8-16 på hverdager. Noe ventetid må påregnes ved henting. Varer kan ikke hentes etter stengetid, annen enn etter helt eksplisitt avtale med Hardstuff.


Produktkontroll
Kunden må selv kontrollere produktet før montering. Det er ingen reklamasjonsrett på produkt med feil som er montert.
VIKTIG! Dersom det er utvendige/synlige skader ved levering må dette skrives på fraktbrevet ved mottak, slik at vi kan ta saken videre med transportselskapet. Innvendige skader som ikke er synlige ved levering, men oppdages ved åpning/fjerning av emballasje må rapporteres med en gang.

Reklamasjon
Før feil meldes til Hardstuff, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik Hardstuff har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til Hardstuff slik at Hardstuff kan iverksette tiltak for avhjelp. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir Hardstuff melding straks etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen.

Retur og Angrefrist
Dersom kunden ønsker å returnere varer, tas kun hele enheter (kartong, plate, bord) i retur. Alle returer skal avtales med selger. Retur uten avtale med selger gir ingen rett til kreditering. Varer skal returneres på forsvarlig måte og i uskadd stand. Alle forbrukerkunder har 14 dagers angre- og returrett. Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15 første ledd).

Naturprodukter er ikke perfekte
Les alltid våre artikler om “anbefalinger og forbehold” for å få en grunnleggende forståelse for fargeforskjeller og andre aksepterte variasjoner ved våre produkter.