Du har ingen produkter i handlekurven.

Behandling av personopplysninger i  Harstuff AS

Når du bruker nettsiden vår, vil behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Spørsmål angående behandling av personopplysninger hos oss kan rettes til: firmapost@hardstuff.no

Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn

Vi samler inn følgende personopplysninger:

  1. For å kunne kommunisere med deg i forbindelse med din forespørsel eller ditt kjøp i nettbutikken. Ved kjøp trenger vi din adresse for levering av produktene.
  2. For å kunne sende ut informasjon om tilbud, nyhetsbrev og informasjon om vår virksomhet. Opplysningene vi ber om i forbindelse med dette er epostadresse og telefonnummer.

Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

 

Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

 

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

For å ta i bruk dine rettigheter kan du sende en e-post til firmapost@hardstuff.no. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.